ร่วมงานกับเรา

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด ดำเนินการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะมากกว่า 57 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อนวัตกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิดเป็นองค์กรที่เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน และการเติบโตของบริษัทฯ จะมาจากการเติบโตก้าวหน้าของทุกคน หากคุณคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพและพร้อมจะรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรายินดีที่จะพิจารณาคุณเข้าร่วมงานกับเรา

สวัสดิการบริษัท

- รถรับ - ส่ง ฟรี

- เบี้ยขยัน รายเดือน,รายปี

- เครื่องแบบ

- ค่ากะ , ค่าอาหาร ( พร้อมข้าวเปล่าฟรี )

- ค่าเบี้ยกันดาร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

- ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

- เงินรางวัลการทำงานนาน

- เงินรางวัลเกษียณอายุงาน

- เงินโบนัสตามผลประกอบการ

- กิจกรรมกีฬา, งานเลี้ยง, ท่องเที่ยว

ดูเพิ่มเติม
  สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  เงินเดือน
ตามประสบการณ์
  อัตรา
1 อัตรา
 • รับผิดชอบงานด้านบุคคล/ฝึกอบรม
 • 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24 - 28 ปี
 • 2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 - 8 ปี
 • 4. ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • 5. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ขั้นดี
 • 6. มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ และการให้ความร่วมมือกับทุกทีม
ดูเพิ่มเติม
  สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  เงินเดือน
ตามโครงสร้างของบริษัท
  อัตรา
1 อัตรา
 • ควบคุมดูแลระบบงานขนส่งสินค้าด้วยระบบ milkrun ดูแลทีมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
 • 1. เพศชาย อายุ 28-32 ปี
 • 2. ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. ประสบการณ์ 4 - 6 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์
 • 4. สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • 5. มีความรูู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • 6. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
ดูเพิ่มเติม
  สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง
  เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
  อัตรา
1 อัตรา
 • รับผิดชอบเป้าหมายและนโยบายของฝ่ายความปลอดภัย
 • 1. เพศชาย อายุ 35- 40 ปี
 • 2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ปี ขึ้นไป
 • 4. ปฎิบัติงานในระดับบริหารชั้นต้น อย่างน้อย 7 ปี
ดูเพิ่มเติม
  สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง
  เงินเดือน
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
  อัตรา
1 อัตรา
 • ควบคุมดูแลทีมให้ได้ตามเป้าหมายนโยบาย
 • 1. เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • 2. วศบ. สิ่งแวดล้อม
 • 3. มีประสบการณ์ด้านดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4. อยูู่ในระดับบังคับัญชาอย่างน้อย 5 ปี
ดูเพิ่มเติม
  สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง
  เงินเดือน
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
  อัตรา
1 อัตรา
 • 1. รับผิดชอบงานด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง
 • 2. คำนวณราคา เจรจาต่อรอง ควบคุมดูแลการส่งมอบ
 • 3. ติดต่อประสานงาน
 • 1. เพศหญิงหรือชาย
 • 2. วุฒิปริญญาตรี วศบ. คอบ. อสบ. หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 - 5 ปี
 • 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นดี
 • 5. หากผ่านงานในอุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ