ร่วมงานกับเรา

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด ดำเนินการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะมากกว่า 57 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อนวัตกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิดเป็นองค์กรที่เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน และการเติบโตของบริษัทฯ จะมาจากการเติบโตก้าวหน้าของทุกคน หากคุณคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพและพร้อมจะรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรายินดีที่จะพิจารณาคุณเข้าร่วมงานกับเรา

สวัสดิการบริษัท

- รถรับ - ส่ง ฟรี

- เบี้ยขยัน รายเดือน,รายปี

- เครื่องแบบ

- ค่ากะ , ค่าอาหาร ( พร้อมข้าวเปล่าฟรี )

- ค่าเบี้ยกันดาร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

- ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

- เงินรางวัลการทำงานนาน

- เงินรางวัลเกษียณอายุงาน

- เงินโบนัสตามผลประกอบการ

- กิจกรรมกีฬา, งานเลี้ยง, ท่องเที่ยว

ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครงานในขณะนี้